Fisa de evaluare – traseul profesional anual al cadrelor didactice din SNSPA, conform gradului didactic (criterii minime)

Potrivit legislatiei in vigoare in domeniul asigurarii calitatii educatiei, toate cadrele didactice titulare din SNSPA trebuie sa completeze datele privind activitatea didactica si de cercetare. Introdurerea si actualizarea datelor se face in permanenta de catre fiecare cadru didactic, in functie de noile rezultate obtinute.

Criteriile pe baza carora se acorda punctajele intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2009. Prima analiza a datelor inregistrate in baza de date se va face in luna ianuarie 2009, avand drept obiectiv relevarea starii de fapt privind activitatea de cercetare si de predare a cadrelor didactice din SNSPA. Pentru urmatoarele evaluari, punctajele obtinute vor fi baza deciziilor privind: nivelul de salarizare, promovarea, acordarea de distinctii si premii, mentinerea pe post, acordarea de sanctiuni.

Precizari

1. Neindeplinirea unui criteriu considerat obligatoriu pentru o anumita treapta are drept consecinta coborarea pe treapta imediat inferioara.

2. Necompletarea/ neactualizarea datelor pana la data anuntata pentru inceperea evaluarii periodice echivaleaza, in mod automat, cu obtinerea treptei 1.

3. Pentru cadrele didactice aflate in functii de conducere (Rector, Presedinte, Prorector, Secretar Stiintific SNSPA, Decani, Director Departament), se acorda 2 puncte din oficiu (2 trepte).

4. Criteriile sunt minimale si pot fi completate de catre Consiliile facultatilor/ Departamentului cu instrumente suplimentare de evaluare, inclusiv instrumente calitative si discutii individuale cu cadrele didactice.

5. In cazul in care unul dintre criterii este indeplinit de 2 ori, iar alt criteriu nu este indeplinit deloc, Consiliile facultatilor/ Departamentului pot decide sistemul de echivalare a criteriilor.

6. Pentru sefi de catedra, secretari stiintifici facultate, cadre didactice care lucreaza constant in diverse structuri administrative ale SNSPA sau ale altor institutii cu care SNSPA interactioneaza (membri in Senat, membri in Consiliile facultatilor/ departamentului, ARACIS, CNCSIS, CNATDU etc), Consiliile facultatilor/ Departamentului pot hotari acordarea unui punct din oficiu (1 treapta).

7. In cazul in care, in urma evaluarii, un cadru didactic obtine treapta 1, Consiliile facultatilor/ departamentului pot hotari sanctionarea conform legislatiei in vigoare (Legea invatamantului, Statutul personalului didactic si Codul Muncii).

Criterii profesor universitar
Criterii conferentiar universitar
Criterii lector universitar (dr. sau drd. in faza de sustinere)
Criterii asistent/ preparator universitar (asistenti doctoranzi, preparatori masteranzi)