Criterii asistent/ preparator universitar (asistenti doctoranzi, preparatori masteranzi)

Nr. crt.

Criterii

asistent/ preparator universitar (asistenti doctoranzi, preparatori masteranzi)

Treapta de salarizare

1

2

3

4 (1 criteriu din primele 3)

5 (2 criterii din primele 3)

1.

Membru in proiect/ grant national/ international de cercetare castigat pentru SNSPA

 

 

 

 

 

2.

Elaborarea de materiale didactice: curs/ suport de curs/ culegere de texte/ caiete de seminar

 

 

 

 

 

3.

1  articol/ abstract volum conferinta internationala sau 1 articol revista nationala sau

1 capitol volum colectiv

 

 

 

 

 

4.

Indeplinirea sarcinilor didactice

 

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

5.

Alte raspunderi (cel putin 2 din 5):

  • participare la organizare conferinta SNSPA/ facultate
  • organizare mese rotunde/ dezbateri/ evenimente in SNSPA
  • coordonarea sesiunilor stiintifice ale studentilor/ cercurilor studentesti
  • implicare administrativa
  • participare la atragerea de fonduri pentru SNSPA/ facultate (redactare cereri de finantare)
  • implicare in atragerea de fonduri nerambursabile pentru SNSPA (scriere cereri finantare pentru granturi/ proiecte

 

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

inapoi