Criterii lector universitar (dr. sau drd. in faza de sustinere)

Nr. crt.

Criterii lector universitar (dr. sau drd. in faza de sustinere)

Treapta de salarizare

1

2

3 (1 criteriu din primele 4)

4 (2 criterii din primele 4)

5 (3 criterii din primele 4)

1.

Director sau membru in proiect/ grant international de cercetare castigat pentru SNSPA (activ in momentul evaluarii)  

 

 

 

 

 

2.

Director sau membru in proiect/ grant national de cercetare castigat pentru SNSPA (activ in momentul evaluarii)  

 

 

 

 

 

3.

1 carte (autor, prim autor, coordonator, editor, coautor) in ultimii 5 ani

 

 

 

 

 

4.

1 articol ISI sau indexat BDI (publicat sau acceptat spre publicare)

 

 

 

 

 

5.

1 articol/ abstract conferinta internationala/ nationala sau

1 articol revista nationala sau

1 capitol volume colective

 

 

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

6.

Indeplinirea sarcinilor didactice

 

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

7.

Elaborare de materiale didactice: curs/ suport de curs/ culegere de texte/ caiete de seminar

 

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

8.

Alte raspunderi (cel putin 2 din 5):

  • participare la concepere numar revista SNSPA/ facultate
  • participare la organizare conferinta SNSPA/ facultate
  • organizare mese rotunde/ dezbateri/ evenimente in SNSPA
  • coordonarea sesiunilor stiintifice ale studentilor/ cercurilor studentesti
  • implicare in atragerea de fonduri nerambursabile pentru SNSPA (scriere cereri finantare pentru granturi/ proiecte

 

 

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

inapoi